• ru
  • pt-br
  • ko
  • ja
  • it
  • fr
  • eu
  • es
  • en
  • de
  • ca

Zaposlena sem kot uèitelj angleskega jezika na srednji soli, zato je nujno, da sem v stiku z jezikom naravnih govorcev. Iskala sem solo, ki je odmaknjena od vsakdanjega vrveza. Mir naravnega parka in strokovnost predavateljev sole se je izkazala za odlièno kombinacijo.

Simona

MENU